Ultraljudsterapi

Ultraljudsterapi är en vanlig form av fysioterapi. Inom medern terapi använder man sig av frekvenserna 1 och 3 MHz. Ultraljudet appliceras med kontinuerligt eller pulserande mode med varierande intermittens faktorer.

Beroende på parametrarna så alstras antingen en termisk effekt (värmealstring på reflekterande materia som ben och leder) eller så stimuleras vävnaden av mikromassage. Effekterna som uppnås är:

 • Hyperemi
 • Ökad metabolisk funktionalitet
 • Ökad elasticitet av bindvävsstrukturen
 • Smärtlindring
 • Muskulär avslappning
 • Förbättrad läkningskraft

Ultraljud reflekteras av luft och därför används kontaktgel för god transmission av ljudvågor mellan omvandlaren och vävnaden. Alternativt kan behandlingen utföras under vattnet.

Vetrison – Clinic

Funktionalitet: Ultraljudsenheten för behandling av smådjur.

 • LCD display för god översikt.
 • Enkel en-knapps funktion för programval.
 • Kontinuerlig och pulserande effekt i 1 eller 3 MHz frekvens.
 • Optisk och akustisk kopplingskontroll.
 • Ergonomiska ultraljudshuvuden för säker emission.
 • 20 individuella programminnen.
 • Mer än 45 behandlingsförslag (med grafik) för smådjur.

Vetrison – Portable

Funktionalitet: Den bärbara, batteridrivna ultraljudsenheten för behandling av hästar och smådjur. Batterierna är uppladdningsbara.

 • LCD display för god översikt.
 • Enkel en-knapps funktion för programval.
 • Kontinuerlig och pulserande effekt.
 • Optiska och akustisk kopplingskontroll.
 • Ergonomiska ultraljudshuvuden för säker emission.
 • Individuella programminnen.
 • Mer än 50 behandlingsförslag (med grafik) för hästar och smådjur.