Mikrovågsterapi

Physiotherm-M

Mikrovågsterapi är en form av högfrekvent terapi där de varierande frekvenserna alstrar värme i vävnaden. Mikrovågorna är en slags strålning som, beroende av applikationen, tillämpas på vävnaden genom injektionselektroden av varierande storlek och form. Energin i mikrovågorna absorberas direkt och omvandlas till värme. Värmeutsöndringen sker främst i vävnader med en hör procent av vatten. Mikrovågorna tränger inte lika djupt in i vävnaden som kortvågor och därför används denna terapiform framförallt till behandling där det krävs en lokal uppvärmning av muskler och bindväv.