Kortvågsterapi

Physiotherm-S

Kortvågsterapi är en form av högfrekvent terapi, där varierande frekvenser alstrar värme i vävnaden genom elektriska och magnetiska fält. Kortvågorna kan antingen appliceras med induktionsfältteknik eller med kondensatorfältsteknik. Inom kondensatorfältsteknik placeras kroppsdelen som skall behandlas mellan två kondensatorplattor. Det högfrekventa alternerande elektriska fältet ger upphov till periodiska laddningsförändringar i vävnaden. Förutsatt att ett visst minimalt avstånd bibehålls mellan elektroderna och vävnaden, skapar laddningsförändringarna en jämna uppvärmning av samtliga vävnadslager. När induktionsfältstekniken tillämpas används en spole eller en dipol för att skapa ett magnetiskt fält. Det alstras värme i vävnaden, främst i bindväv och muskler, som befinner sig i fältet. Kortvågsterapi med pulserande mode förbättrar näringsupptaget och den reflexa processen i de periferiska kärlen. Med kontinuerligt mode reduceras den termiska effekten vilket medför förhöjd cellmetabolism, viskositet av kroppsvätskor och förbättrar elasticiteten av collagenfibrer. Kortvågsterapi används till: Behandling av kroniska inflammatoriska processer. Smärtlindring Spasmreduktion Behandling av akuta och kroniska infektioner.