Kombinerad terapi

Dessa maskiner stöder både ultraljud och vävnadsstimulationsterapi.

IONOSON

IONOSON – EXPERT

Ultraljudsterapi:

Ultraljudsterapi är en vanlig form av fysioterapi. Inom medern terapi använder man sig av frekvenserna 1 och 3 MHz. Ultraljudet appliceras med kontinuerligt eller pulserande mode med varierande intermittens faktorer.

Beroende på parametrarna så alstras antingen en termisk effekt (värmealstring på reflekterande materia som ben och leder) eller så stimuleras vävnaden av mikromassage. Effekterna som uppnås är:

  • Hyperemi
  • Ökad metabolisk funktionalitet
  • Ökad elasticitet av bindvävsstrukturen
  • Smärtlindring
  • Muskulär avslappning
  • Förbättrad läkningskraft

Ultraljud reflekteras av luft och därför används kontaktgel för god transmission av ljudvågor mellan omvandlaren och vävnaden. Alternativt kan behandlingen utföras under vattnet.

Vävnadsstimulation:

Vävnadsstimulation appliceras på vävnaden genom elektroder (platt-, vakuum- eller självhäftande elektroder). Beroende på ström och andra parametrar, såsom puls, intervall, frekvens och intensitet, kan följande resultat uppnås:

  • Analgesi
  • Hyperemi
  • Nervstimulation
  • Muskelstimulation