L-SERIN

L-SERIN

L-serin är en icke-essentiell aminosyra som skapas ur aminosyran

L-glycin. Den är också en förelöpare till L-glycin och L-cystein (R).

För att L-serin ska kunna produceras i kroppen behövs tillräckliga mängder av vitamin B och folsyra (R). L-serin har många olika funktioner. Den är viktig för hjärnan, psykiskt mående, det centrala nervystemet, celluppbyggnad och muskelmassan (R), (R).

Friskt immunsystem

L-serin bidrar till produktionen av *immunglobuliner och antikroppar, vilka är viktiga för för ett frisk immunsystem. (R).

L-serin hämmar ett överaktivt immunförsvar, något som skulle kunna hjälpa till vid autoimmuna sjukdomar (R*).  

Tryptofan och Serotonin

L-Serin är viktig för kroppens tillverkning av tryptofan, som produ-cerar serotonin, vilket påverkar sinnesstämning, matsmältning ochsömn (R).

 Tryptofan som är en essentiell aminosyra som används vid bildandet av serotonin och kan i sin tur inte produceras utan L-serin (R), (R).

Hjärnan-ALS, Kronisk trötthetssyndrom, nervsjukdom

Då L-serin omsätts (metaboliseras) producerar den fosfolipider och kolin, vilka är viktiga för hjärnan (R*).

Fosfolipider är nödvändiga för att skapa varje cell i kroppen. L-serin skapar också etanolamin och sarkosin, vilka precis som fosfolipder och kolin, har betydelse för cellmembranens stabilitet och för bildandet av neurotransmittorer (R*), (R).

L-serin är involverad i RNAs och DNAs funktioner (R), (R) och kan konverteras till D-Serin som stimulerar nervsystemet och är viktig för kommunikation hos cellerna i hjärnan (R). Inom forskningen undersöks L-serin som behandling av hjärnsjuk- domar som ALS, kronisk trötthetssyndrom, Alzheimers sjukdom (R).

En studie visade att ett intag av L-Serin i 6 månader bromsade sjukdomsförloppet hos ALS patienter (R).

I celler hindrade L-Serin aktiviteten av felaktiga aminosyror som är involverade i utvecklingen av ALS (R), (R).

Enligt en studie kan L-serin minska symptom vid ärftliga sensoriska och autonoma nervsjukdomar typ 1, hjärnsjukdomar som orsakar känselbortfall i armar och ben (R).

L-serin förefaller kunna minska symptomen vid Kronisk trötthets-syndrom (CFS) enligt en studie, där patienter behandlats i 15 veckor med L-serin (R).

Tarm

Forskning tyder på att L-serine kan motverka dysfunktion i tarmen, minska diarré, minska inflammation och oxidativ stress (R).Tillskott av L-serin kan motverka kolit. L-serin kan påverka tarmfloran och tarmens funktion positivt. Forskare tror att L-serin kan var viktig för tarmfloran och dess omsättning i tarmen (R).

Kreatin/muskelmassa

L-serin ökar nivåerna av kreatin som ökar muskelmassa i kroppen (R), (R).

*2. (R*) Peter Wilhelmsson, Näringsmedicinska uppslagsboken 2006, s. 589.