Start

Välkommen till
Alingsås smärtklinik

Smärtklinik med smärt- och idrottsskademottagning

 

 

Kontakta oss

Physiomed Medical, Gamla Kungsvägen 25, 441 96 Alingsås
Tel: 031-12 37 90, Mobil: 0708-24 47 31
Bankgiro: 5494-9151 / Postgiro: 403 02 60-6
Epost: info@physiomedmedical.se

Hitta till oss