Företaget

Physiomed Medical är generalagenten för Physiomed Elektromedizin i Tyskland och andra internationella företag vars målsättning är att tillhandhålla medicinska utrustningar för rehabilitering. De elektro-, ultraljuds-, laser, kortvågs- och pulsmagnetiska terapimaskinerna som vi säljer, även begagnade, är lättanvända och väl beprövade och har fått goda omdömen både inom veterinär- och humanmedicinska områden. I shopen kan även tillbehör till maskinerna och andra relevanta varor köpas såsom liniment, handskar, böcker och planscher. Demonstrationer och kurser anordnas vid intresse.

Vi erbjuder också kosttillskott till både människor och djur.

VD Matti Kautto
Sekreterare Kerstin Kautto