Välkommen till Alingsås smärtklinik

Smärtklinik med smärt- och idrottsskademottagning

Kontakta oss

Physiomed Medical, Gamla Kungsvägen 25, 441 96 Alingsås
Tel: 031-12 37 90, Mobil: 0708-24 47 31
Bankgiro: 5494-9151 / Postgiro: 403 02 60-6
Epost: info@physiomedmedical.se

Kronisk och akut smärta

Kronisk och akut smärta beror på ett fel i muskler som sedan skadar tunna nervtrådar.

En muskel som spänner sig, stryper samtidigt sin egen blodtillförsel. Om muskeln av någon anledning är spänd för länge kan syrehalten minska så att muskeln fastnar.

Muskeln trycker då på nerver som råkar passera. Ett ökat tryck på en nerv skadar isoleringen kring de enskilda nervfibrerna.

Utan isolering blir nervfibern instabil och kan urladda när som helst. Smärtan upplevs då som huggande, skärande, stickande, brännande eller som en rinnande känsla. Nerverna kan då även reagera på t.ex. lufttrycksändringar. För att skydda isoleringen kan man tillföra Serintillskott i tablettform.

Specialist på akut smärta

Iontofores är en behandlingsmetod där man för in läkemedel lokalt i det smärtande området genom huden med likström.

Histamin eller andra läkemedel gör att kapilärerna öppnas omgående och gör så att stelheten hävs. Syre kommer in och muskeln kan slappna av själv. Stretcha dagligen för att syret inte ska ta slut igen.

Andra sjukdomar eller symtom som beror på samma ”fintrådsneuropati” går också att behandla.

Målsättningen är utläkning av smärtan.

Smärttillstånd

Cirka 11 procent av befolkningen lider av värk eller smärta som inte har gått över inom tre månader, dvs ca en miljon människor i Sverige.

Sådan smärta kallas kronisk värk eller smärta. På den här mottagningen är vi specialiserade för att hjälpa dessa patienter till bästa möjliga lindring. Målsättningen är en utläkning av smärtan. Vi ger hjälp, råd och behandling för alla symtom som följer med långvarig värk: trötthet, nedstämdhet, sömnbesvär osv.

Det går att åtgärda alla typer av akut och långvarig smärta, såsom utbredd smärta (dock ej cancersmärta), muskelsmärta, nervsmärta efter till exempel bältros, amputationer och andra nervskador. Trigeminusneuralgi och fibromyalgi går också bra att behandla.

Nya benämningar för kronisk smärta är ”neurodysfunktionellt syndrom” och ”fintrådsneuropati”.

Whiplash-skador ger samma typ av långvarig smärta som går att åtgärda idag.

Smärtor vid artros går utmärkt att behandla om rörligheten inte är kraftigt nedsatt. De flesta behöver därför inte opereras. Patienter som redan är opererade för artros men har kvar smärtan går också utmärkt att behandla.

Smärta vid diskbråck (för mer än tre månader sedan) och om man är diskbråcksopererad, går att behandla med bra resultat

Nackspärr och spänningshuvudvärk, är mycket enkelt att behandla med ”Iontofores” med gott resultat.

Det går även att söka för annat än smärta. Patienter söker ibland för svårförklarad yrsel, hicka, tinnitus (öronsusningar), kronisk trötthet, colon irritabile (IBS, orolig mage), förstoppning och kronisk prostatit, för dessa finns det numera också effektiv behandling.